Δημιουργία Price Alert για το Eshop.gr

Για να βρούμε το προϊόν, εισάγετε την πλήρη διεύθυνσή του (URL), ή ολόκληρο τον κωδικό προϊόντος (γράμματα και νούμερα):

ή

Ο κωδικός προϊόντος (π.χ. PER.903890) βρίσκεται κάτω από τον τίτλο κάθε προϊόντος στη σελίδα του Eshop.gr.

Δείτε ένα παράδειγμα.

Το κατάστημα δε μας παρέχει ενημέρωση για προσφορές που προορίζονται και αποστέλλονται αποκλειστικά στους συνδρομητές του newsletter του.