Δημιουργία Price Alert για το Media Markt

Για να βρούμε το προϊόν, εισάγετε τον "αριθμό προϊόντος":

Ο αριθμός προϊόντος (π.χ. 1150416) υπάρχει στις λεπτομέρειες κάθε προϊόντος στη σελίδα του Media Markt.

Δείτε ένα παράδειγμα.