Δημιουργία Price Alert για το Plus4u

Για να βρούμε το προϊόν, εισάγετε την πλήρη διεύθυνσή του (URL), ή τον κωδικό προϊόντος:

ή

Ο κωδικός προϊόντος (π.χ. 134037328) είναι το νούμερο πριν τον τίτλο κάθε προϊόντος στη σελίδα του Plus4u.

Δείτε ένα παράδειγμα.